menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Pakhus 48
Sundkaj 153, 1.tv.
2150 Nordhavn

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

Kjaer & Richters kvalitetsstyring består af en systematisk proces, der sikrer, at kvaliteten bliver specificeret, opnået og opretholdt i løsningen af rådgivningsopgaven.

For hvert projekt udarbejdes en produktspecificeret kvalitetsplan, som sikrer en effektiv planlægning, styring og dokumentation af kvalitetssikringsforhold til den rådgivningsydelse der er indgået aftale om.

Tegnestuens miljøstyringssystem tager udgangspunkt i et grundlæggende krav til projekternes bæredygtighed og beskriver de projekterings- og rådgivningsydelser, som knytter sig til og sikrer miljørigtig projektering. I hvert enkelt projekt fastlægges niveau og omfang for miljørigtig projektering i samarbejde med bygherren.

Tegnestuens miljøstyringssystem er opbygget parallelt til kvalitetsstyringssystemet med dokumentationskrav og dokumentationsterminer, som tilpasser sig planlægnings- og projekteringsfaserne i et defineret omfang efter nærmere aftale med bygherren.

Kjaer & Richter er medlem af Green Building Counsil Denmark (DGNB - www.dk-gbc.dk)

Copyright © 2022 | All rights reserved