menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Flæsketorvet 75 3. sal
1711 København

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

BUDOLFI PLADS I AALBORG INDVIET

Udformning af Budolfi Plads tager afsæt i områdets historiske kvaliteter. Et helt nyt levende byrum med grønne arealer, hyggelige caféer og attraktive boliger indskriver sig i rækken af bymidtens historiske byrum.

Mikkel Højsleth fra bygherren Budolfi Plads A/S udtaler ”Vi har haft et fremragende samarbejde med NCC, underentreprenører og rådgivere gennem hele projektet og har i fællesskab håndteret byggeriet på en kompliceret byggeplads. Budolfi Plads er Aalborgs vugge, og vi kan alle være stolte af vores bidrag til omdannelsen af Aalborgs nye grønne hjerte”.

Projektet er vundet i konkurrence 2016.

læs artikel

IBA PRÆMIERET AF KOLDING KOMMUNE

På arkitekturens dag den 7. oktober 2019 blev IBA præmieret af Kolding Kommune:

”Udvalget ønsker at prisbelønne IBAs bygning i Kolding for en enkel arkitektur. Bygningen har en særdeles karakterfuld og skulpturel facade, der formidler bygningens indre liv. Der er ikke tale om en ekstravagant bygning rent økonomisk. Men ekstravagant rent æstetisk. Her er brugt få virkemidler med stor effekt.”.

INDVIELSE AF IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING

IBA Erhvervsakademi Kolding blev officielt indviet ved et stort arrangement fredag den 4. oktober 2019. Den nye uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, borgmester i Kolding Jørn Pedersen samt rektor Niels Egelund klippede det røde bånd over ved indvielsen. Det nye erhvervsakademi i Kolding er i syv etager og beklædt med lameller i 3 nuancer. Et hus hvor vinduerne sløres, et bygningsvolumen der skifter udtryk afhængig af vejret, og hvorfra man betragter bygningen. Et uddannelseshus hvor dynamikken og vidensdeling afspejles i facaden og signaleres til byen og dens omgivelser.Trapperne der afspejles i facaden, indgår naturligt som det vertikale omdrejningspunkt inde i huset. Stedet hvor man mødes og beriger hinanden. Husets pulserende hjerte.
Kolding har fået et åbent hus, hvor grundlaget for trivsel og vidensdeling understøttes. Et undervisningshus som vil være med til at profilere IBA langt ude i fremtiden.

læs artikel

VI HAR VUNDET KONKURRENCEN OM UDVIDELSE AF GIGANTIUM

Gigantium skal udvides med to nye idrætshaller, ny hovedindgang, fitness og styrketræning samt servicefaciliteter - et projekt på i alt 4.300m².

Dommerbetænkningen fremhæver bl.a.
”Projektet forekommer som en meget naturlig forlængelse af eksisterende bygningsstruktur og bidrager med en forbedret og tydelig wayfinding. Projektet vidner om en stor forståelse for Gigantiums visioner, husets funktioner, funktionssammenhænge samt flow og daglig logistik. Projektet forekommer på mange måder at bidrage til en høj grad af både liv og inspiration i huset.  Der er skabt en meget fin helhed og sammenhæng mellem eksisterende og den nye udvidelse i alle tre niveauer.”

Projektteamet er foruden Kjaer & Richter, totalentreprenør TL-Byg og MOE.

I DAG LØD STARTSKUDDET TIL LÆRINGSHUS NÆRHEDEN

 I røg og farver underholdt DTU ScienceShow med et show fyldt af eksplosioner for at markerer 1. spadestik på Læringshus Nærheden, i det nye byområde Nærheden ved Hedehusene. Læringshus Nærheden skal fungere som et læringsværktøj, hvor elever gennem projektbaseret undervisning aktivt bruger sanserne og lærer med hænderne. Derfor bliver rammerne så fleksible, at de kan tilpasses forskellige faser i et projektforløb og forskellige måder at lære på. ”Det har været vigtigt for os i projektets udviklingsproces at involvere brugerne. Ikke kun at få afdækket behov for hvordan rammerne skal fungere, men i ligeså høj grad at få etableret et mindset omkring, hvordan arkitekturen kan bruges som en integreret del af undervisningen”. siger Liv Bach Henriksen, ansvarlig for pædagogik og læring hos Kjaer & Richter.

Kjaer & Richter har sammen med Christensen & Co., 1:1 Landskab og Oluf Jørgensen skabt et projekt, hvor arkitekturen bryder med den traditionelle skole. BAM er totalentreprenør på projektet efter modellen New Partnering.

INDVIELSE AF VIRUPSKOLEN

Den nye til- og ombygning af Virupskolen blev indviet ved et festligt arrangement fredag den 23. august 2019.

Skolen er udvidet med de faciliteter, der er behov for på en 3-sporet skole med stort fokus på at skabe en nærhed mellem hjemområder og faglokaler. Til indskolingen er der blevet tilbygget 4 nye fælleslokaler, billedkunstlokale og natur/teknik. Tilsvarende har ombygningen skabt en nærhed til faglokalerne musik, madkundskab og håndværk/design. Klubben Hjortshøj er flyttet ind i det nye ”hjerterum” på Virupskolen og giver liv på skolen om eftermiddagen, indtil ungdomsklubben tager over om aftenen. Skolen og klubberne kan benytte sig af et nyt ungemiljø med en ny terrasse og samlingstrappe, der kan bruges til ophold og gruppearbejde, foredrag og visning af teater og film. "Det allervigtigste er, at vi har fået et miljø for udskolingen, hvor de for eksempel kan spille bordfodbold og bordtennis. Det styrker deres fællesskab på tværs af klasserne. Tidligere gik de måske rundt med at par stykker på gangene eller i brugsen og vidste ikke rigtig, hvad de skulle gøre af sig selv," påpeger skoleleder Helle Mølgaard.