SALLING ØSTERGAARD

Salling Østergård, der er beliggende i den nordlige del af Salling, blev fredet i 1918. Salling Østergård er et herresæde og hovedgård opført af Krabbe-slægten. Anlægget blev påbegyndt opført i slutningen af 1400-tallet som et borganlæg, hvoraf Vestfløjen er den ældste del. I midten af 1500-tallet stod alle fire fløje færdige omgivet af et voldgravsanlæg, hvoraf den nordlige del stadig findes. Salling Østergårds bygningsanlæg består af et harmonisk firefløjet lukket anlæg i to etager og kælder, opført i munkesten, omkring et lille lukket gårdanlæg med hvidkalkede facader. I 1998/99 blev Salling Østergaard overtaget af den danske stat og istandsat under ledelse af Slots- og Kulturstyrelsen.
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter har udført istandsættelses- og bygningsarbejder på Salling Østergård.

Tidsramme: Løbende istandsættelse
Omfang: Ombygning, restaurering
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

1

2

3

Tilbage