KALØ JAGTSLOT

Kalø Jagtslot, ved Rønde på Djursland, er opført i 1898 af arkitekt Hack Kampmann og rummer Den Vildtbiologiske Station. 

Kalø Hovedgård var oprindeligt ladegård til Kalø Slot, hvor der efter nedrivningen i 1703 opførtes en trefløjet hovedbygning i bindingsværk.

Gennem en årrække har Kjaer & Richter udført  ombygninger, istandsættelser samt nyind­retninger på Kalø Hovedgård. Arbejdet har bestået i at indrette og renovere de eksiste­rende bygninger, således at de kan leve op til de krav, der stilles til tidssvarende lokaler med stor respekt for det eksisterende anlæg.

Tidsramme: Løbende istandsættelse
Omfang: Ombygning, restaurering
Bygherre: Naturstyrelsen

1

2

3

Tilbage