menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Pakhus 48
Sundkaj 153, 1.tv.
2150 Nordhavn

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

TAGENSBO SKOLE

Centralt på Bispebjerg er den 3-sporede Tagensbo Skole opført - som er den fysiske sammenlægning af Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen. Sammenlægningen omfatter en modernisering af Grundtvigskolen og en tilbygning på 4.500 m². Disponeringen af skolens forskellige delområder er udlagt efter pædagogiske og funktionelle principper med hovedvægt på overskuelighed, sammenhæng og fællesskab. Herved skabes et enkelt og nøgternt arkitektonisk udtryk, som supplerer den oprindelige arkitektur fra 1938. Centralt for projektet er den nye multihal indeholdende musiske og kreative faciliteter, som også er tilgængelig for det omkringliggende samfund.

1. præmie i pris- og proceskonkurrence. Opførelsesår 2012
Omfang: 11.300 m2
Bygherre: Københavns Ejendomme
Ingeniør: Bascon
Landskabsarkitekt: Wad 

Copyright © 2022 | All rights reserved