menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Pakhus 48
Sundkaj 153, 1.tv.
2150 Nordhavn

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

AGRO FOOD PARK

Formålet med Agro Food Park er at samle selvstændige virksomheder med fokus på udvikling inden for landbrug og fødevarer og derved skabe en innovativ erhvervsklynge, som gør Agro Food Park til et kraftcenter for fødevarer og innovation.
Bygningen er placeret og udformet, så den på én gang viderefører det eksisterende anlægs karakter og tyngde i forhold til landskabet og samtidig tilfører helheden en nutidig dynamik og skarpere arkitektonisk profil.

Innovationsbygningen udgør 1. etape af en fortløbende udbygningsplan for Agro Food Park, som samlet omfatter ca. 60.000 m2 og indeholder 3.000 vidensarbejdspladser.

1. præmie i totalentreprisekonkurrence. Opførelsesår 2011 og 2014
Omfang: 6.000 m2 Etape 1, 2.500 m2 Etape 2
Bygherre: Videncentret for Landbrug
Ingeniør: Bascon
Totalentreprenør: MT Højgaard
Landskab: Preben Skaarup Landskab

Copyright © 2022 | All rights reserved