BESØGSCENTER NYBORG SLOT

Konkurrenceprojekt for revitalisering af Nyborg Slot er udformet som en gennemgribende restaurering og genopretning af det eksisterende borganlæg samt opførsel af nyt besøgscenter.
For at understøtte oplevelsen af borgstemningen etableres en stilladskonstruktion med vægtergang og trapper som en del af koblingen imellem det nye og den historiske fæstning. Samtidig understøtter de nye bygningsmæssige tiltag en sammenhæng mellem slottet og byen.
Projektet er udført i samarbejde med Frank Maali & Gemma Lalanda MLA/S samt restaureringsarkitekt Bente Lange

2. præmie i konkurrenceprojekt 2016
Omfang: 3.400 m2
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen 

1

2

3

4

Tilbage