OVERGÅRD GODS

Overgård ligger på sydsiden af Mariager Fjord, ikke langt fra udløbet i Kattegat, sydøst for Hadsund, nu i Mariager Fjord Kommune. Bygningerne er opført omkring 1550 af rigsråd Jørgen Lykke, som havde overtaget godset fra kongen efter flere byttehandler i 1545. Hovedbygningen består af en lang hovedfløj med to korte sidefløje og et slankt rundt vindeltrappetårn. Godset fik birkeret i 1549, og havde det til 1815, hvilket vil sige, at godset havde jurisdiktionsmyndigheden på dets jordbesiddelser.

Overgaard Gods var fra 1938-1981 ejet af Flemming Juncker, der var en kendt fra modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Han iværksatte store landvindingsarbejder, der udvidede godsets jorder med ca. 1.000 hektar, dels fra Mariager Fjord, dels fra Kattegat, sådan at Overgård Gods i dag ejer 2.377 ha jord.

År: Løbende istandsættelse
Omfang: Restaurering og vedligeholdelse
Bygherre: Privat bygherre

1

2

3

4

5

6

Tilbage