menu

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

TEGNESTUEN PÅ UDFLUGT I KULTURARVENS FODSPOR

På en frysende kold fredag i marts lod vi os medrive af den spændende fortælling om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Efter velkomst i køkkenet til duften af friskbrygget kaffe og kage guidede museumsdirektør Britta Andersen os op igennem Herregårdsmuseets spændende bygnings- og stilkronologiske etager. Adelstandens idealer og livsvilkår i 1600-tallet i stueetagen. På første sal Grevens Appartementer og Grevindens Gemakker, som de så ud i 1700-tallet. Anden sal indrettet fra 1800-tallet op til 1920’erne. Vores kulturarvsspecialist, arkitekt Per Windeleff, supplerede med information om det konstruktive samarbejde med de mange involverede håndværkere og samarbejdsparter, bl.a. Herregårdsmuseet, Slots- og Kulturstyrelsen og Nationalmuseet i Brede, der har udmøntet sig i det smukke og gode resultat, som bliver rigtigt godt modtaget af publikum.

Kjaer & Richter har gennem ca. 20 år rådgivet museet omkring vedligeholdelse og fremtidsperspektiverne for museets bygningsmæssige forhold.

FØRSTE SPADESTIK TIL FREMTIDENS PLEJECENTER

20 februar fik Borgmester Niels Viggo Lynghøj mulighed for at styre det helt tunge grej til det første spadestik. Han fik dog hjælp af to beboerne der måtte nøjes med spader.

Borgmesterens tale var med fokus på Struer som en by for alle aldre herunder ældreområdet som det nye plejecenter repræsentere” Vi gør alt, hvad vi kan, for at Struer skal være et godt sted at vokse op. Struer skal være et godt sted at bosætte sig og et godt sted at blive ældre”

Første etape 48 boliger og servicebygning indvies i 2019.

Projektet er udført i samarbejde med Stokvad Rådgivende Ingeniører, FN Arkitekter og Wad Landskab

ET NYT BOLIGPROJEKT MELLEM HISTORISKE BYKVARTERER

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter vinder i samarbejde med Dansk Boligbyg A/S og rådgivende ingeniørfirma Svend Poulsen konkurrencen om  57 udlejningsboliger på den såkaldte skøjtehalsgrund ved Samsøgade i Aalborg.

Projektet er placeret på grænsen mellem et gammelt villakvarter med murermestervillaer fra 1920´erne mod Bernstorffsgade og 4-5-etagers længehuse fra 1940-50´erne. Byggeriet består af 5 familievillaer i to plan samt 3 længer i 3 til 4 etager med lejligheder og ungdomsboliger. Alle boliger etableres med enten solorienterede altaner eller direkte adgang til det fri. Bebyggelsen er placeret på en skrånende grund, hvor terrænfaldet medvirker til at styrke opdelingen mellem familievillaerne mod syd og etageboligerne mod nord. Bygningerne fremstår i gedigne og robuste materialer med tegl som det dominerende materiale. På udvalgte steder giver reliefmurværk, sammen med en bevidst bearbejdning af altaner og vinduespartier en facademæssig variation og en menneskelig skala.

RAMMEAFTALE MED DOMEA

Kjaer & Richter er sammen med Stokvad Rådgivende Ingeniører og ARKPLAN som underrådgivere udvalgt til rammeaftale for Domea i Vest.

Rammeaftalen gælder 3 år med mulighed for 1 års forlængelse.

Domea er en uafhængig bygge- og boligadministration, som administrerer 35.000 almene boliger

VINDER AF KONKURRENCEN - BOLIGBEBYGGELSEN OASEN

I foråret 2017 indbød Calum fire teams til konkurrencen om et nyt boligområde i Aalborg. Nu har Calum i samråd med Aalborg Kommune og fagdommere udpeget et vinderprojekt tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter i samarbejde med entreprenørfirmaet HP-Byg og ingeniørfirmaet Svend Poulsen. Bebyggelsen kaldet Oasen er på godt 16.000 m² boliger og indeholder 220 lejeboliger.

Det arkitektoniske hovedgreb er enkelt og ligefremt, hvor en rationel plandisponering, landskabet og arkitekturen smelter sammen til én helhed. Den arkitektoniske ramme understøtter bygherres vision om et imødekommende, kvalitetsorienteret byggeri i en enkelt, robust og taktil arkitektur. Projektet tager udgangspunkt i stedets særlige ånd, og uderummene komplementerer og understøtter byggeriet og gør skalaen menneskelig.

LÆRINGSHUSET VÆRKET

Kjaer & Richter/Christensen & Co Arkitekter har sammen med 1:1 Landskab og Søren Jensen Ingeniører vundet den to-fasede konkurrence om Danmarks første folkeskole, der fra bunden er baseret på de såkaldte 21st Century Learning Skills.

Ifølge dommernes evalueringsrapport giver vinderforslaget mulighed for en foranderlig scenografi, der gør selve bygningen til et læringsværktøj.

I konkurrencens første fase deltog 3XN, Henning Larsen Architects, Christensen & Co Arkitekter/Kjaer & Richter, ADEPT/RUM arkitekter og C.F. Møller Danmark. Christensen & Co. Arkitekter/Kjaer & Richter gik sammen med Henning Larsen Architects videre til anden fase af konkurrencen.

læs mere